Pla d’Usos – La Fabriqueta al Masnou

L’Ajuntament del Masnou, amb la voluntat de recuperar un edifici d’alt valor històric i patrimonial en desús com és La Fabriqueta, ha encarregat a La Sullivan la realització d’un procés de reflexió conjunt amb els agents clau del municipi per a projectar el futur de l’equipament. El fruit d’aquest treball és el Pla d’Usos de l’equipament, eina que ha de guiar tant la reforma arquitectònica com la futura activitat de l’espai.

Les conclusions del treball defineixen La Fabriqueta com un espai de creació, pensament i assaig. Aquest equipament, punt de trobada entre pensadors, artistes, científics i ciutadania en general, s’articula com un node que, a través de la seva programació, alimenta altres espais culturals locals. En definitiva, la missió de La Fabriqueta és pensar en xarxa algunes de les qüestions fonamentals que travessen el present, moltes de les quals plantejades com a reptes de futur.

L’estudi, coordinat per La Sullivan, és una iniciativa de l’Ajuntament del Masnou.

 

Aquest Pla s’ha realitzat entre maig de 2021 i gener de 2022.