Pla d’Usos – Ateneu Santboià

El projecte de recuperació de l’històric Ateneu Santboià impulsat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha comptat amb La Sullivan en l’elaboració del Pla d’Usos que ha de guiar el futur de l’equipament. L’Ateneu es concep com un gran equipament de ciutat i de futur, capaç de convertir-se en un espai per a la pràctica cultural ciutadana,  amb una base amateur de qualitat. Els tres pilars vinculats a la pràctica cultural que han servit de punt de partida són la formació, la creació i la difusió. El Pla d’Usos, doncs, és el resultat d’un exercici que posa en relació aquestes tres línies d’acció en el context de Sant Boi, tradueix la síntesi dels treballs fets fins al moment i hi incorpora la visió actual.

El futur Ateneu es concep com un espai de suport a la creació multidisciplinari, amb especial accent en les arts escèniques i musicals, i de formació tècnica artística i de gestió cultural. Alhora, hauria de desenvolupar projectes culturals comunitaris i educatius, sempre en relació amb les entitats i els col·lectius de Sant Boi i el Baix Llobregat. Per últim, la circularitat i la sostenibilitat són dos dels conceptes que travessen tot el projecte, fet pel qual l’equipament està articular en clau circular: de la mateixa manera que tots els recursos generats pels usuaris de l’Ateneu s’aprofiten posant-los en relació permanent, l’edifici també es dissenya com a equipament energèticament sostenible.

L’estudi coordinat per La Sullivan és una iniciativa de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i ha comptat amb el suport del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona.

Aquest Pla s’ha realitzat entre octubre i juny de 2021 i 2022.