Mostra Sambori

Sambori és un projecte d’Òmnium cultural que consisteix a fomentar la creació de propostes artístiques i culturals de creació i autoria col·lectives a centres educatius del territori, amb l’objectiu de fomentar l’emancipació cultural, el sentiment de pertinença comunitari i l’ús de la llengua catalana, tot defensant la cultura com una eina de transformació social generadora d’oportunitats educatives.

La Sullivan ha comissariat i creat continguts per tal de donar suport al procés creatiu dels alumnes i els docents. Entre altres accions, s’ha generat un banc d’entrevistes amb creadors com Clara Peya, Flavita Banana, Núria Güell, Joana Gomila, Daura Mangara o Israel Solà, per tal de repensar i acompanyar els joves participants de Sambori en els processos d’inspiració, transformació i presentació del projecte. També s’han realitzat converses en streaming per al centres on artistes com Gemma Polo o Bittah han resolt dubtes, preguntes i qüestions relacionades amb els processos de creació que els mateixos alumnes plantejaven.

Grafisme: Nadia Sanmartin