Espais de Creació i Producció

Un projecte d’Spora i La Sullivan per a CoNCA i XarxaProd.
Any: 2016-2017

Desenvolupament: La Sullivan, Spora Sinergies, XarxaProd
Equip Tècnic: Jon Casado, Aleix Caussa, Mireia Calafell

Col·laboradors:
Recerca documental: Maria Farràs i Amaia Torrealday
Anàlisi qualitativa: Christel Keller
Disseny i programació web: Nadia Sanmartin i Sergio Ibáñez

El projecte Mapatge dels Espais de Creació i Producció de Catalunya s’ha desenvolupat com a resposta a l’encàrrec que al desembre de 2015 es va fer des de XarxaProd i el CoNCA. Aquest encàrrec responia a un objectiu principal: fer visibles els Espais de Creació i Producció de Catalunya així com identificar iniciatives noves que encara no són prou visibles des del mateix sector, per tal de dimensionar i enfortir la seva presència al territori.

Per acomplir amb aquest objectiu s’ha creat la pàgina web https://espaisdecreacio.cat, on aquelles iniciatives que han estat classificades com a Espais de Creació i Producció apareixen localitzades i identificades en un mapa interactiu online. Dins del mapa, cada Espai té una fitxa desplegable amb una imatge, una breu presentació, el web i els enllaços a les xarxes socials de cada Espai.

Així mateix i en la mateixa línia, s’ha realitzat un informe de resultats on es descriu detalladament les diferents fases del procés i quina metodologia s’ha aplicat en cadascuna d’aquestes fases. A més, desenvolupa un anàlisi quantitatiu i qualitatiu respecte les dades obtingudes dels Espais de Creació i Producció de Catalunya detectats.

El projecte es va plantejar des de l’inici com una eina que fes possible l’acompliment d’aquests altres objectius:

·Situar XarxaProd com un agent catalitzador que vol donar veu al sector.

·Definir col·lectivament i des del mateix sector els criteris que limiten la recerca i entrada d’Espais al mapa.

·Recollir dades dels Espais de Creació i Producció per tal que aquest projecte sigui el punt de partida per a una futura proposta d’avaluació quantitativa i qualitativa.

·El mapatge com a pas inicial d’un projecte integral d’avaluació dels espais.

Per tal d’obtenir la validació de totes les fases del projecte, així com per garantir la presència de XarxaProd com a representant del sector, des de l’inici s’han anant celebrant reunions periòdiques amb un Comissió de Seguiment. Amb aquesta comissió, formada per Anna Monge (XarxaProd), Fernando González i David Marín (Nau Ivanow), Clara Garí (Nau Côclea) i Ramon Castells (CoNCA), s’han anat ratificant totes les fases del projecte.

▬Descarrega el dossier de premsa